Kjetil Syvertsen Kiropraktor
Han ble uteksaminert fra Palmer College of Chiropractic i USA i 1996 . Han hadde ett års turnustjeneste i Bergen og Voss i 1996/1997 og startet opp i Kristiansand høsten 1997.

Inger Undal Kiropraktor
Hun ble uteksaminert fra Anglo-European College of Chiropractic i England i 2010. Hun hadde turnustjenesten hos oss 2010/2011, og jobber nå fast som kiropraktor. Hun har utviklet en spesiell interesse for behandlingen av spedbarn/barn og gravide.

Tor Einar Sandvikmoen Fysioterapeut
Utdannet ved University of Manchester i 1999. Allsidig erfaring fra privat praksis, BHT og konsulentarbeid. Tett tverrfaglig samarbeid med kiropraktor og psykolog.
Spesialområder er triggerpunktbehandling etter NIMI-metoden, Neurac nevromuskulær behandling og trening av kjernekapasitet i slynger. Jobber også med fokal trykkbølge, laser, scanlab, kinesioteip på akutte idrettsskader så vel som langvarige plager. Måler fot og lager ortopediske såler.
Driver aktive forebyggende tiltak på bedrifter som Cameron, Origo og Otera. Gjør komplett ergonomisk arbeidsplassvurdering & tilpasning. Har kompetanse fra utviklings- og designprosesser innenfor treningsapparatur og stoler.

Bodil Flobak Fysioterapeut
Utdannet ved Karolinska Institutet i Stockholm 2004
. Allsidig erfaring fra jobb i privat praksis. Interesse for behandling av plager fra muskel-og skjelettsystemet, ortopedi, kvinnehelse. Tilbyr behandling som triggerpunktsbehandling med og uten nåler, bløtvevsbehandling, leddmobilisering, elektroterapi (skanlab, TENS), slyngetrening (Redcord), kinesiotape, trykkbølgebehandling, råd og veiledning.
Helprivat praksis, uten driftstilskudd.

Vidar Uleberg Fysioterapeut
Utdannet fysioterapeut fra Berlin 1989

always or How to get viagra A number of survey on attitudes to ED have been reported..

. Utdannet som klassisk akupunktør, Oslo 1992. Har jobbet privat med generell fysioterapi i 23 år.

Ragnhild Qvalben Fysioterapeut
Utdannet fysioterapeut ved Mensendieckskolen i Oslo – Høyskole i fysioterapi i 1990. Hun har lang arbeidserfaring fra sykehus og kommunehelsetjeneste. Har tidligere jobbet ved Eventyrgården fysioterapi, men jobber nå hos oss i privatpraksis med kommunalt driftstilskudd. Hun har stor interesse for bl.a. kvinnehelse, ergonomi og ortopedi.

Lise Gjerde Fysioterapeut
Utdannet fysioterapeut ved Mensendieckskolen i Oslo – Høyskole i fysioterapi i 1990. Hun har jobbet i kommunehelsetjenesten (3 år) og har lang arbeidserfaring innen privat praksis (20 år). Driver flere treningsgrupper (Mensendieck, bekkenrelaterte og Parkinson) i tillegg til individuelle behandlinger.