Graviditet


Graviditet

Opp til 90% av alle gravide opplever smerter/plager i rygg eller bekken under svangerskapet. Dette vil naturlig nok gjøre seg mer gjeldene jo større man blir. Kvinner med vondt i ryggen opplever ofte at daglige gjøremål som husarbeid, fungere i jobb, leke med barna og delta i sosiale aktiviteter blir vanskeligere.

Det som er viktig å huske når man er gravid er at kroppen er i stadig forandring, og forandringene skjer rakst! Man klarer ikke alltid holde det samme tempoet oppe som før man ble gravid, og det blir for mange uvant å lytte til kroppen og innse at man ikke strekker til over alt, hele tiden. Dette er tiden for å prioritere hva som faktisk er viktig i det hektiske livet vi ofte lever i
.

De vanligste plagene vi som kiropraktorer ser hos de gravide er smerter i korsrygg/bekken, smerter mellom skulderbladene og nakkesmerter/hodepine

Recently, studies on patients with specific disorders such as little blue pill dysfunction. Although not always possible on the first visit,.

. Det som ofte skjer når en gravid kvinne får vondt i ryggen er at hun blir redd for å bevege seg. Denne redselen påvirker gangmønsteret og kan føre til nye feilbelastninger og mer smerte.

Behandlingen som gis hos kiropraktorer innebærer også informasjon og råd i svangerskapet som er med på å øke livskvaliteten hos den gravide. De store kroppslige forandringene som skjer i svangerskapet kan ofte resultere i «vanlige» muskel -og skjelettplager som lett kan behandles.

2014 © Copyright - Kvadraturen helse. Laget av Ørjan Langhelle

Kontakt oss på        38 07 23 33